:: www.ldnu.or.id :: Lembaga Dakwah NU :: Dokumen para Kyai, Ustadz dan Santri ::

BAHTSUL MASAIL

lbm

Download Hasil Bahsul Masail: ePISS-KTB 4.0 dengan 2452 dokumen yang sistematis :
– PDF
– EXE
– CHM ( Untuk Android bisa pakai CHM Reader X, untuk iPhone / iPad pakai iCHMCHMate dan Blackberry pakai Book Reader )
– HTML Desktop ( Kunjungi ePISS-KTB 4.0 Online )
– HTML Mobile
– APK
– ePUB
– RTF
– JAR untuk HP Java J2ME ( Belum sistematis )

Dengan menggunakan satu sumber yang sama, eBook PISS-KTB kali ini dibuat dalam berbagai format, namun dengan isi dan sistematika yang sama persis. Format tersebut adalah :
§CHM untuk sistem operasi Windows, kelebihannya ringan dan aman dari inveksi virus. Untuk sistem operasi lain bisa menggunakan CHM Reader
§EXE untuk sistem operasi Windows juga, kelebihannya memiliki fasilitas dan tampilan yang relatif lebih sederhana dan ringan, namun relatif lebih mudah terserang virus dibandingkan format lain.
§PDF untuk semua sistem operasi yang memiliki PDF Reader, termasuk Symbian, Blackberry, Android dan iOS. Format ini bisa dengan mudah dicetak menjadi buku manual jika diperlukan, hubungi percetakan yang menawarkan PRINT ON DEMAND (POD) terdekat.
§EPUB untuk smartphone yang memiliki ePUB Reader, termasuk Symbian, Blackberry, Android dan iOS.
§HTML untuk semua sistem operasi yang memiliki browser html, termasuk smartphone. Tampilannya lumayan bagus dibanding format lain.
§APK untuk sistem operasi Android baik smartphone maupun tablet.

HASIL BAHSUL MASAIL

Al-Hadits

 1. 2007. HADITS MENGENAI SHALAT TAHIYATUL MASJID
 2. 2113. ADIL: PADA SAHABAT NABI
 3. 2223. AL HADITS : HADITS MENGENAI RAMBUT NABI SHALLAALLAAHU ‘ALAYHI WA SALLAM
 4. 2285. LAIN LAIN : HADITS YANG BERKAITAN DENGAN TEMBAKAU
 5. 2398. HADITS SHOHIH DAN HADITS DLO’IF

Al-Qur’an

 1. 2025. TRADISI POTONG AYAM KETIKA KHATAM AL-QUR’AN
 2. 2037. HURUF MUQATTHA’AH
 3. 2152. Hukum mengajarkan Alqur’an kepada non muslim
 4. 2189. DIHAPUSNYA / DIANGKATNYA AL-QUR’AN DARI BUMI MENJELANG HARI KIAMAT
 5. 2218. SHALAT : HUKUM MAKMUM MENJAWAB “BALAA WA ANAA ‘ALAA DZAALIKA MINASYSYAAHIDIIN” KETIKA IMAM MENGUCAPKAN “ALAISALLAAHU BI AHKAMIL HAAKIMIIN”
 6. 2219. ALQUR’AN : AL-QUR’AN ADALAH QODIM
 7. 2235. AL-QUR’AN : AL-QUR’AN DITURUNKAN DALAM BAHASA ARAB
 8. 2337. KEUTAMAAN AYAT KURSI
 9. 2360. AL-QUR’AN : HUKUM MEMPERINDAH BACAAN ALQUR’AN SEBAGAIMANA QORI / QORIAH
 10. 2361. RAHASIA DAN KEUTAMAAN SURAT ALFATIHAH – 2

Aqidah

 1. 0209. TAUHID : JUMLAH NABI DAN RASUL
 2. 1972. KEUTAMAAN BUMI DIBANDING LANGIT
 3. 1977. DALIL-DALIL NAMA MALAIKAT PENCABUT NYAWA ADALAH ‘IZROIL
 4. 1988. JARAK WAKTU PENCATATAN AMAL BURUK
 5. 1989. TEORI TURUNNYA AIR HUJAN
 6. 2005. AROMA BAYI BERASAL DARI AROMA WANGI SYURGA
 7. 2042. SEKELUMIT TENTANG ” BERKUMPUL DI RUMAH KELUARGA MAYIT DAN AKTIVITAS MEREKA MEMBUATKAN MAKANAN “
 8. 2047. HARI TERBAIK UNTUK MEMULAI BELAJAR
 9. 2050. SEPUTAR DAJJAL
 10. 2067. MAKNA KALIMAT “ALLAAHU MAUJUUDUN”
 11. 2102. NUR TIDAK AKAN DATANG PADA ORANG BERMAKSIAT
 12. 2110. SYAFAAT NABI MUHAMMAD SAW
 13. 2111. LAUHUL MAHFUZH
 14. 2117. NON MUSLIM BACA SYAHADAT
 15. 2122. KIAMAT QUBRO DAN SUGHRO
 16. 2127. 10 ORANG SAHABAT NABI YANG SUDAH DIJAMIN MASUK SYURGA
 17. 2132. MUAMALAH: Menjual kitab atau qur’an kepada orang kafir
 18. 2138. Perkara yg ada awalnya dan ada pula ahirnya
 19. 2142. AQIDAH ASWAJA
 20. 2167. Golongan Al-Asyaa’iroh
 21. 2168. Arti Satu dalam Dzat & Sifat-NYA
 22. 2173. HUKUM MEMINTA MATI
 23. 2186. PERNYATAAN YANG DINISBATKAN PADA IMAM SUYUTHI BAHWA KIAMAT ITU TAHUN1802 H
 24. 2189. DIHAPUSNYA / DIANGKATNYA AL-QUR’AN DARI BUMI MENJELANG HARI KIAMAT
 25. 2197. BANTAHAN TERHADAP KONSEP KEPERCAYAAN REINKARNASI
 26. 2199. HUKUM TAQLID DALAM MASALAH AQIDAH
 27. 2203. AQIDAH : HUKUM KARMA
 28. 2217 . TARIKH : KERINGANAN SIKSA ABU LAHAB SETIAP HARI SENIN
 29. 2219. ALQUR’AN : AL-QUR’AN ADALAH QODIM
 30. 2222. KAJIAN TAUHID : ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN SERUPA
 31. 2229. Pembagian nyawa & Arti Sukma
 32. 2234. LAIN-LAIN : DO’A ANAK SHALEH UNTUK ORANG TUA YANG MENINGGAL DALAM KEADAAN SU’UL KHOTIMAH
 33. 2244. KAJIAN UMUM : LETAK NERAKA DAN SURGA
 34. 2248. Lafazh Syahadat Yang Diucapkan Nabi Muhammad saw
 35. 2282. LAIN LAIN : ARTIS DENGAN PERAN KAFIR
 36. 2303. MENGHINA/MEREMEHKAN SESAMA MUSLIM
 37. 2321. UMAT ALLOH ATAU UMAT NABI ?
 38. 2325. MALAIKAT MENYERTAI TIAP TETES AIR HUJAN YANG TURUN KE BUMI
 39. 2329. LAIN-LAIN : PERBEDAAN MUKJIZAT ,KARAMAH , DAN SIHIR
 40. 2330. LAIN-LAIN : MAKNA BIRRUL WAALIDAIN
 41. 2346. MALAIKAT MAUT
 42. 2351. LAIN-LAIN : SIAPAKAH ISTRI IBLIS ?
 43. 2359. AQIDAH : CARA BERTAWASSUL YANG BAIK DAN BEBAS SYIRIK
 44. 2371. MAKALAH : DELAPAN ASHNAF AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH
 45. 2373. LAIN-LAIN : MALAIKAT JIBRIL
 46. 2378. PAHALA YANG TIDAK TERPUTUS
 47. 2379. TEMPAT ORANG GILA DI AKHIRAT
 48. 2396. AQIDAH : MENGHINA NABI SAAT BERAKTING DI FILM ATAU SANDIWARA
 49. 2397. AQIDAH : PENJELASAN ISRO’ MI’ROJ DARI SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI
 50. 2408. ALIRAN : Mengenal Hizbut Tahrir (HTI)
 51. 2411. TAFSIR AL_QUR’AN : MAKNA DEKATNYA ALLOH [QS.AL-QOOF : 16-18 ]
 52. 2418. SAMPAINYA PAHALA BACAAN FATIHAH DLL KEPADA ORANG YANG MASIH HIDUP DAN YANG SUDAH MATI
 53. 2429. LAIN-LAIN : JUMLAH MASING-MASING MALAIKAT BESERTA TUGASNYA
 54. 2430. LAIN-LAIN : MENGGUNAKAN ILMU PELET UNTUK KEBAIKAN
 55. 2440. FIRQOH-FIRQOH DALAM MASALAH QADLA & QADAR
 56. 2452. KEADAAN TUBUH PENDUDUK SURGA
 57. 2461. LAIN_LAIN : SEKELUMIT TENTANG HARUT DAN MARUTNew !!

Biografi Ulama

 1. 2036. AL- IMAM MUHAMMAD AL BAAQIR AL HUSAINI — ‘ALAIHIR ROHMATU WAR RIDHWAAN( 114 H/ 732 M )
 2. 2187. TARIKH : KAROMAH AULIYA’ SYAIKH HASAN ASY SYADZILI
 3. 2223. AL HADITS : HADITS MENGENAI RAMBUT NABI SHALLAALLAAHU ‘ALAYHI WA SALLAM
 4. 2255. MAKALAH : IMAM SYAFI’I: SANG NASHIRUS SUNNAH (PENOLONG SUNNAH) YANG PAKAR ILMU KALAM
 5. 2334. BIOGRAFI SINGKAT IMAM MUSLIM
 6. 2423. BIOGRAFI: SYEIKH IBNU AAJURUUMI

Daftar Isi Dokumen

 1. 2254. DAFTAR ISI DOCUMENT VIA PC [ 2001 – Dst ]
 2. 2405. DAFTAR ISI DOCUMENT VIA PC ( 2001 – KEATAS )

Dokumen PISS-KTB

 1. 2178. REKAPITULASI KEUANGAN PISS-KTB 27-12-2012
 2. 2391. Susunan Pengurus PISS – KTB Masa Hidmah 1433/1435 H.

Dzikir Doa

 1. 1967. DOA DAN NIAT MENYEMBELIH HEWAN QURBAN
 2. 1994. BERDO’A YANG DI AWALI BASMALLAH DAN SHOLAWAT TIDAK AKAN TERTOLAK
 3. 2000. HUKUM MEMBACA TALBIYAH DISELAIN IHRAM
 4. 2026. JUMLAH PENGULANGAN TAKBIR HARI RAYA [ DUA / TIGA KALI ]
 5. 2051. WANITA HAID MEMBACA DO’A AKHIR TAHUN
 6. 2063. HUKUM MENDO’AKAN SESEORANG DALAM SHALAT DENGAN NAMA SELAIN ARAB
 7. 2069. CARA MENGUMANDANGKAN ADZAN KETIKA HUJAN / ANGIN KENCANG
 8. 2118. Do’a 4 BULAN KANDUNGAN
 9. 2121. DO’A: ISMUL A’DHOM
 10. 2124. HUKUM MENJAWAB SALAM TAMU TETANGGA
 11. 2185. MENGAPA MEMAKAI SHALAWAT IBRAHIMIYYAH DI TASYAHUD AKHIR ?
 12. 2198. MEMBUBARKAN MAJELIS DENGAN BACAAN SHALAWAT
 13. 2234. LAIN-LAIN : DO’A ANAK SHALEH UNTUK ORANG TUA YANG MENINGGAL DALAM KEADAAN SU’UL KHOTIMAH
 14. 2317. RUQYAH
 15. 2333. LAIN-LAIN : AMALAN AGAR RUMAH DAN PEKARANGAN AMAN DARI PENCURI
 16. 2338. FADILAH DZIKIR
 17. 2362. HUKUM MENGUCAPKAN SALAM SAAT MASUK MASJID
 18. 2412. DZIKIR : KEUTAMAAN DZIKIR HATI DAN LISAN
 19. 2422. LAIN-LAIN : HUKUM MENDO’AKAN KEBURUKAN KEPADA ORANG YANG TELAH MENDZOLIMI KITA
 20. 2431. MAKALAH : SEPUTAR MALAM NISHFU SYA’BAN I

Fiqih Haji

 1. 1999. HUKUM MENUNAIKAN IBADAH HAJI DENGAN UNDIAN
 2. 2000. HUKUM MEMBACA TALBIYAH DISELAIN IHRAM
 3. 2148. ONGKOS HAJI

Fiqih Jenazah

 1. 1971. HUKUM MEMBONGKAR KUBURAN DAN MEMINDAHKAN MAYATNYA
 2. 1992. MEMANDIKAN MAYAT YANG BELUM DIKHITAN
 3. 2030. HUKUM MENYALATI JENAZAH YANG MATI BUNUH DIRI
 4. 2054. SAHABAT YANG MEMANDIKAN JENAZAH RASULULLAH SAW
 5. 2116. MAUTA: 2 MAYAT SEJOLI MENYATU
 6. 2119. MAUTA: MAYAT JUNUB DAN MAYAT YANG MENGELUARKAN KOTORAN
 7. 2120. MAUTA: JENAZAH MUSLIM DI RAWAT NON MUSLIM
 8. 2125. SHOLAT: cara mensholati orang yang tenggelam dan diyakini telah meninggal
 9. 2150. HUKUM MENYETUBUHI MAYAT ISTRI
 10. 2159. APAKAH HARUS DIMANDIKAN ULANG, ORANG YANG MENINGGAL DUNIA UNTUK KEDUA KALINYA DI HARI YANG SAMA ?
 11. 2181. MAUTA: Wanita meninggal dalam keadaan Haid
 12. 2200. TALQIN MAYIT YANG MASIH KECIL BELUM BALIGH
 13. 2226. FIQIH JENAZAH : KESUNNAHAN MENCAMPURI AIR DENGAN DAUN BIDARA KETIKA MEMANDIKAN JENAZAH
 14. 2278. MAUTA : SHALAT JENAZAH OLEH WANITA
 15. 2279.KAJIAN UMUM: SEKELUMIT KETERANGAN TENTANG ORANG_ORANG YANG MATI SYAHID
 16. 2307. HUKUM MENSHOLATI MAYAT YANG MATI KARENA BUNUH DIRI
 17. 2308. MENGUBUR MAYAT YANG MEMAKAI CINCIN
 18. 2320. MENTALQIN ORANG KAFIR
 19. 2340. NADZARNYA MAYIT
 20. 2365. HUKUM MENTALQIN MAYIT
 21. 2376. MAUTA: HUTANG MAYIT
 22. 2392. TAYAMMUM : MAYYIT YANG BELUM KHITAN DAN SULIT DISUCIKAN QULFAHNYA
 23. 2395. Anggota Badan Mayit Yang Lepas Sebelum Matinya
 24. 2402. MENYALATI MAYYIT LEBIH DARI SATU SECARA BERSAMAAN
 25. 2413. MAUTA : ANAK YANG BELUM DI KHITAN
 26. 2424. MAUTA: MENTAJHIZ MAYIT YANG TIDAK PERNAH SHOLAT
 27. 2441. BATAS AKHIR DIPERBOLEHKANNYA SHALAT GHOIB / JENAZAH

Fiqih Kesehatan

 1. 2017. SHALAT : HUKUM MENJAMAK SHALAT KARENA SAKIT
 2. 2284. LAIN LAIN : PENYAKIT MENULAR DAN TURUNAN
 3. 2285. LAIN LAIN : HADITS YANG BERKAITAN DENGAN TEMBAKAU
 4. 2304. MENGKONSUMSI PERANGSANG
 5. 2311. MAKANAN : DAUN CHAT

Fiqih Muamalah

 1. 1979. HARTA HASIL KERJA ISTRI / TKW
 2. 1999. HUKUM MENUNAIKAN IBADAH HAJI DENGAN UNDIAN
 3. 2034. Pulsa Nyasar, Milik Siapa ?
 4. 2059. JUAL BELI : Hukum Jual Beli Buah Buahan Yang Masih Terpendam Di Tanah
 5. 2062. HUKUM ISTRI YANG BEKERJA UNTUK MENCARI KEKUATAN
 6. 2132. MUAMALAH: Menjual kitab atau qur’an kepada orang kafir
 7. 2151. KARTU KREDIT
 8. 2220. SHADAQAH : BOLEHKAH MENGGUNAKAN MAUHUB [ BARANG PEMBERIAN ] KHUSUS UNTUK KEPERLUAN LAIN ?
 9. 2227. FIQIH MU’AMALAH : HUKUM BISNIS MLM [ MULTI LEVEL MARKETING ]
 10. 2246. FIQIH SOSIAL : HUKUM BERPROFESI SEBAGAI PELAWAK
 11. 2269. FIQIH SOSIAL : HUKUM BERPROFESI SEBAGAI TUKANG BEKAM
 12. 2272. MU’AMALAH : MACAM MACAM RIBA
 13. 2277. MU’AMALAH : DUA HARGA DALAM SATU TRANSAKSI
 14. 2298. HUKUM MENJUAL RAMBUT MANUSIA
 15. 2323. MU’AMALAH : HUKUM MENJUAL KELAPA YANG MASIH BELUM DIKUPAS
 16. 2332. LAIN-LAIN : STATUS HARTA YANG TERBAWA BANJIR
 17. 2350. HUKUM JUAL BELI JIMAT
 18. 2357. MU’AMALAH : HALALNYA UANG TIPS DARI HOTEL DLL UNTUK SOPIR
 19. 2367. BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN TANAH
 20. 2376. MAUTA: HUTANG MAYIT
 21. 2382. MUAMALAH DENGAN PENJUDI
 22. 2399. MU’AMALAH : JUAL-BELI HASIL PERTAMBANGAN LIAR
 23. 2420. MU’AMALAH : HUKUM GANTI RUGI BARANG
 24. 2435. HUKUM PEMBAYARAN HUTANG PUPUK DENGAN UANG
 25. 2436. HUKUM MENGHUTANGI UANG DENGAN SYARAT DIKEMBALIKAN BARANG

Fiqih Nikah

 1. 1978. KEWAJIBAN ADANYA ‘IDDAH MESKIPUN ISTRI BELUM DIJIMA’
 2. 2029. BATASAN WANITA JANDA / PERAWAN MENURUT HUKUM FIQH
 3. 2064. HUKUM NIKAH MUHALLIL
 4. 2065. HUKUM MENGHADIRI UNDANGAN WALIMAH
 5. 2114. NIKAH: SYARAT RUJU’
 6. 2130. NIKAH : MEMINTA DICERAI KARENA MENOLAK ORAL TANPA JIMA’
 7. 2137. TALAQ : SAAT HAMIL
 8. 2143. MENAFKAHI KELUARGA
 9. 2146. SHOLAT: Orang yang menikah 70X lebih utama dari yang belum nikah
 10. 2154. NIKAH: SAKSI NON MUSLIM
 11. 2160. MEMPELAI WANITA BERCADAR SAAT AKAD NIKAH
 12. 2190. NIKAH : AJAKAN UNTUK RUJUK BUKANLAH RUJUK
 13. 2221. FIQIH NIKAH : SIGHAT NIKAH MENGGUNAKAN FI’IL MADHI
 14. 2233. FIQIH NIKAH : KETENTUAN RUJU’ YANG MASIH BERADA DALAM MASA IDDAH
 15. 2249. NIKAH : Mengaku bujang bagi laki laki yang sudah beristri, apakah jatuh talak ?
 16. 2266. FIQIH NIKAH : MANAKAH YANG LEBIH DIDAHULUKAN ANTARA IJAB ATAU QOBUL ?
 17. 2276. NIKAH : HUKUM NIKAH YANG MENSYARATKAN MEMAKAI ALAT KONTRASEPSI AGAR TIDAK MEMILIKI KETURUNAN
 18. 2290. NIKAH : TALAK LALU RUJUK, DAN TALAK LAGI SEBELUM DUKHUL
 19. 2314. PENYEBUTAN MAHAR ALAT-ALAT SHOLAT
 20. 2315. NIKAH : QOBUL DENGAN KALIMAT “QOBILTU DZAALIK”
 21. 2327. NIKAH : HUKUM MEMILIKI ISTRI LEBIH DARI EMPAT
 22. 2328. FIQIH NIKAH : JARAK ANTARA IJAB DAN QOBUL
 23. 2341. NIKAH: SIGHAR
 24. 2342. NAFAQOH ANAK ZINA
 25. 2343. HUDUD: Bolehkah Mengaku Zina Dengan Tujuan Taubat dan Wajibnya Rajam
 26. 2347. NIKAH : SYARAT RUJU” THALAQ- 3
 27. 2356. NIKAH : THALAQ NYA ORANG BODOH YANG TAK TAHU ARTI THALAQ
 28. 2368. THALAQ : KEWAJIBAN SUAMI PADA MASA IDDAH
 29. 2375. NIKAH : HUKUM MENJIMAK ISTRI YANG BELUM DILUNASI MAHARNYA
 30. 2400. YANG WAJIB MELAKSANAKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA SUAMI ATAU ISTRI ?
 31. 2415. NIKAH : LEBIH BAIK NIKAH PERAWAN ATAU JANDA ?
 32. 2427. TALAQ : SAAT MABUK
 33. 2443. PERSELISIHAN HITUNGAN TALAK ANTARA SUAMI DAN ISTRI
 34. 2447. HUKUM LI’AN SUAMI TERHADAP ISTRI
 35. 2448. MENIKAHI MANTAN ISTRI BERULANG SAMPAI 4 KALI

Fiqih Puasa

 1. 1112. PUASA : KELUAR MANI KARENA NONTON FILM
 2. 1973. CARA PUASA DAN SHALAT ASTRONOT DI LUAR ANGKASA
 3. 2010. PUASA SEPULUH HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH
 4. 2291. PUASA : BALIGH DI PERTENGAHAN HARI, WAJIB PUASA ATAU TIDAK
 5. 2294. PUASA : ISTRI PUASA SUNAH KETIKA SUAMI BERADA DILUAR KOTA
 6. 2385. QODHO PUASA TANPA KAFAROH
 7. 2442. BOLEHKAH IBU HAMIL PUASA RAMADHAN SEBULAN PENUH ?
 8. 2455. HUKUM PUASA BAGI WANITA YANG MENYUSUI DAN KAFFAROH / FIDYAHNYANew !!
 9. 2460. LAIN_LAIN : KENAPA DISEBUT BULAN RAMADHAN ?New !!
 10. 2462. PUASA: MENGGABUNGKAN NIAT PUASANew !!

Fiqih Shalat

 1. 1968. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN KESUNNAHAN IDHUL FITRI DAN IDHUL ADHA
 2. 1973. CARA PUASA DAN SHALAT ASTRONOT DI LUAR ANGKASA
 3. 1990. POSISI MELETAKKAN TANGAN KETIKA SEDEKAP
 4. 1991. HUKUM DAN ARAH SHOLAT KETIKA DI DALAM KA’BAH
 5. 2004. SHOLAT SUNAH RAWATIB DHUHUR DENGAN SATU KALI SALAM
 6. 2007. HADITS MENGENAI SHALAT TAHIYATUL MASJID
 7. 2017. SHALAT : HUKUM MENJAMAK SHALAT KARENA SAKIT
 8. 2018. HUKUM ADZAN DAN IQOMAH YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG
 9. 2019. HUKUM PENDUDUK SETEMPAT YANG MELAKUKAN SHALAT JUM’AT DI DESA LAIN
 10. 2030. HUKUM MENYALATI JENAZAH YANG MATI BUNUH DIRI
 11. 2031. MANUSIA KETURUNAN HEWAN BOLEH DIJADIKAN QURBAN DAN IMAM
 12. 2043. SYARAT EMPAT PULUH ORANG DALAM SHALAT JUM’AT
 13. 2055. HUKUM MERUBAH NIAT PADA BILANGAN RAKA’AT DALAM SHALAT
 14. 2060. SUNNAH INTIZHOR KETIKA RUKU’ DAN TASYAHUD AKHIR
 15. 2063. HUKUM MENDO’AKAN SESEORANG DALAM SHALAT DENGAN NAMA SELAIN ARAB
 16. 2068. STATUS SHALAT IMAM YANG DIDUGA ADA NAJIS MENEMPEL PADA SPEAKER MIKROFONNYA
 17. 2078. MEMAKAI MUKENA TIPIS / NERAWANG KETIKA SHALAT
 18. 2080. HUKUM MENGGABUNG SHALAT SUNNAH QOBLIYAH DAN BA’DIYAH MENJADI SATU KALI SALAM
 19. 2105. KEUTAMAAN ANTARA IMAM DAN MUADZIN
 20. 2106. SHOLAT : DZAKAR BERGERAK
 21. 2109. SHOLAT TANPA SAJADAH
 22. 2115. SHOLAT: NIAT MELEBIHI RAKAAT
 23. 2146. SHOLAT: Orang yang menikah 70X lebih utama dari yang belum nikah
 24. 2156. BOLEHKAH NIAT MENJADI IMAM KETIKA SHALAT SENDIRIAN ?
 25. 2169. SHOLAT JUM’AT DENGAN NIAT DZUHUR YANG DI QOSHOR
 26. 2176. MACAM-MACAM SHOLAT
 27. 2180. SHOLAT : Mufarokah sholat jum’at
 28. 2183. SHALAT : PENGGANTIAN LAFADZ TAKBIROTUL IHROM DENGAN ARROHIMU AKBAR
 29. 2185. MENGAPA MEMAKAI SHALAWAT IBRAHIMIYYAH DI TASYAHUD AKHIR ?
 30. 2188. SHALAT : KEUTAMAAN JAMAAH DIBANDING QUNUT SHUBUH
 31. 2201. HUKUM I’ADAH SHALAT JUM’AT SAAT TERJADI TA’ADUD
 32. 2205. SHALAT : DITUJUKAN KE SIAPAKAH SALAM DI AKHIR SHALAT ?
 33. 2213. DEFINISI FAQIR MISKIN DAN BACAAN SHALAT ORANG BISU
 34. 2214. MENGAPA NABI TIDAK MENGUMANDANGKAN ADZAN ?
 35. 2215. SHALAT : MAKNA TAKBIROTUL IHROM
 36. 2218. SHALAT : HUKUM MAKMUM MENJAWAB “BALAA WA ANAA ‘ALAA DZAALIKA MINASYSYAAHIDIIN” KETIKA IMAM MENGUCAPKAN “ALAISALLAAHU BI AHKAMIL HAAKIMIIN”
 37. 2225. FIQIH SHALAT : MELUDAH KETIKA SHALAT
 38. 2230. Antara Sunah Taubat & Rawatib
 39. 2250. SHOLAT JUM’AT : IMAM BATAL SAAT KHUTBAH
 40. 2251. SHALAT : HUKUM BACAAN PELAN DIBACA KERAS DAN SEBALIKNYA
 41. 2260. FIQIH SHALAT : YANG DIMAKSUD AALI MUHAMMAD DALAM BACAAN TAHIYYAT
 42. 2267. FIQIH SHALAT : SHALAT QOBLIYAH DIKERJAKAN SETELAH SHALAT FARDHU
 43. 2283. SHALAT : SUJUD SAHWI BAGI MA’MUM MASBUQ
 44. 2286. SHOLAT : ANAK KECIL MENGUMANDANGKAN ADZAN
 45. 2292. SHOLAT : AURAT TIDAK TERTUTUP YANG DIKETAHUI SETELAH SHOLAT
 46. 2293. SHOLAT : PAKAIAN IMAM ADA NAJISNYA
 47. 2295. SHOLAT : MENGQODLO’ SHOLAT KARENA IHTIYATH SAJA
 48. 2299. SHALAT : KEMAKRUHAN MEMAKAI PAKAIAN BERGAMBAR SAAT SHOLAT
 49. 2309. SHALAT : JIKA IMAM SHOLAT DENGAN DUDUK MAKMUM TIDAK BOLEH IKUT DUDUK
 50. 2310. BILAL JUM’AT MEMAKAI JUBAH
 51. 2319. SHOLAT : DUDUK ISTIRAHAT
 52. 2324. FIQIH SHALAT : NIAT KHURUJ APAKAH TERMASUK RUKUN ?
 53. 2349. UMMI YANG TIDAK SAH DIJADIKAN IMAM
 54. 2366. SHOLAT : FAQID ALTHAHURAIN ( ORANG YANG TIDAK BISA WUDHU DAN TAYAMUM )
 55. 2380. SHOLAT JUM’AT : TIDUR SAAT KHUTBAH
 56. 2384. NIAT SHOLAT TANPA LILLAAHI TA’ALA
 57. 2388. SHOLAT : IMAM DARI MEDIA TV
 58. 2401. SHALAT WANITA YANG ISTIKHADOH TAK PERLU DIULANG / DIQODHO
 59. 2416. SHOLAT JUM’AH : HUKUM SHOLAT JUM’AH KURANG DARI 40 ORANG
 60. 2428. MENGANGKAT TANGAN SAAT QUNUT
 61. 2434. SHOLAT : RUKUH ATAU MUKENA DARI SUTRA
 62. 2438. SHOLAT : MENGIKUTI GERAKAN ORANG, TANPA NIAT JAMAAH
 63. 2439. SHAF PERTAMA JAMAAH DI MASJIDIL HAROM
 64. 2444. HUKUM WANITA IKUT JAMA’AH SHALAT ‘IED
 65. 2445. BILA LUPA JUMLAH ROKA’AT SHALAT
 66. 2446. MENGERASKAN DAN MELIRIHKAN BACAAN DOA QUNUT
 67. 2449. KHOTIB MEMBACA ALQUR’AN SEKALIGUS SEBAGAI WASIYAT TAQWA ?
 68. 2459. SHALAT : HUKUM MENELAN LUDAH KETIKA SHALATNew !!

Fiqih Sosial

 1. 1974. KETIKA SANDAL TERTUKAR ATAU HILANG DI MASJID
 2. 2038. HUKUM MENJADI WARTAWAN DAN WANITA MENJADI PEMIMPIN
 3. 2124. HUKUM MENJAWAB SALAM TAMU TETANGGA
 4. 2131. BASA-BASI
 5. 2212. HUKUM NAIK ANGKUTAN UMUM
 6. 2246. FIQIH SOSIAL : HUKUM BERPROFESI SEBAGAI PELAWAK
 7. 2269. FIQIH SOSIAL : HUKUM BERPROFESI SEBAGAI TUKANG BEKAM
 8. 2274. FIQIH SOSIAL : PROFESI TUKANG GURAH VAGINA
 9. 2282. LAIN LAIN : ARTIS DENGAN PERAN KAFIR

Fiqih Thoharoh

 1. 2011. BOLEHKAH BERWUDHU SEBELUM ISTINJA’ ?
 2. 2014. WUDHU : WAJIB MEMBASUH RAMBUT-RAMBUT YANG ADA DIMUKA
 3. 2020. STATUS HUKUM DARI AIR BASUHAN NAJIS HUKMIYAH
 4. 2032. CARA MENYUCIKAN DAGING YANG MUTANAJJIS
 5. 2039. JENIS-JENIS MANDI YANG DISUNNAHKAN
 6. 2070. PERBEDAAN MUKHALIT DAN MUJAWIR
 7. 2079. APAKAH WAJIB MANDI JIKA HASYAFAH DAN FARJI HANYA MENEMPEL ?
 8. 2128. ALAT ISTINJA’
 9. 2133. WUDHU: Kesunahan membasuh telinga
 10. 2135. TAYAMUM: Debu musta’mal
 11. 2139. Memasukkan benda ke dalam farji, apakah membatalkan wudhu & wajib mandi?
 12. 2155. KEPUTIHAN [ RUTHUBATUL FARJI ] DAN HUKUMNYA
 13. 2158. APAKAH MENYENTUH KEMALUAN ANAK YANG BELUM BALIGH MEMBATALKAN WUDHU’ ?
 14. 2165. HAID: Perawan niat mandi guna menuntut agar halal disenggama, sah kah?
 15. 2170. WUDHU : Do’a membasuh anggota wudhu
 16. 2174. Dalil Najisnya Babi
 17. 2181. MAUTA: Wanita meninggal dalam keadaan Haid
 18. 2202. THOHAROH : MEMBASUH WASIR SAAT MANDI JINABAT
 19. 2237. FIQIH WANITA : PENGERTIAN ” SUCI DIANTARA DUA HAID “
 20. 2243. Hukum buang air besar di sungai
 21. 2259. FIQIH THAHARAH : TIDAK MENYINGGUNG KATA FARDHU DALAM NIAT WUDHU
 22. 2273. THAHARAH : LANTAI KAMAR MANDI PADA BAJU CUCIAN
 23. 2281. THAHAROH : LIUR BURUNG WALET
 24. 2288. SEMUT YANG TERCAMPUR DALAM MAKANAN ATAU MINUMAN
 25. 2289. TAHI CICAK YANG BERSERAKAN DI MASJID
 26. 2300. THAHARAH : KESUCIAN AIR BEKAS JILATAN KUCING
 27. 2331. LAIN-LAIN : HUKUM MENYENTUH AL-QURAN TERJEMAH TANPA WUDHU
 28. 2352. LAIN-LAIN : STATUS KOTORAN TELINGA DAN HIDUNG
 29. 2355. NAJASAH : KESUCIAN BELATUNG BANGKAI ANJING
 30. 2364. WUDHU : ANGGOTA TUBUH PALSU
 31. 2387. THOHAROH : SUCINYA AIR AC (Air Conditioner)
 32. 2392. TAYAMMUM : MAYYIT YANG BELUM KHITAN DAN SULIT DISUCIKAN QULFAHNYA
 33. 2394. MAKRUH BERBICARA SELAIN DZIKIR KETIKA BERWUDLU
 34. 2407. THAHARAH : Cara Bersuci bagi Daimul Hadats
 35. 2410. THOHAROH : BALIGH SEBAB ONANI
 36. 2463. HAID: LARANGAN SAAT HAID New !!

Fiqih Wanita

 1. 2029. BATASAN WANITA JANDA / PERAWAN MENURUT HUKUM FIQH
 2. 2038. HUKUM MENJADI WARTAWAN DAN WANITA MENJADI PEMIMPIN
 3. 2040. HUKUM DAN HIKMAH WANITA DIKHITAN
 4. 2051. WANITA HAID MEMBACA DO’A AKHIR TAHUN
 5. 2062. HUKUM ISTRI YANG BEKERJA UNTUK MENCARI KEKUATAN
 6. 2082. HUKUM TINDIK HIDUNG BAGI WANITA
 7. 2100. HAID: WANITA DI DALAM MASJID
 8. 2155. KEPUTIHAN [ RUTHUBATUL FARJI ] DAN HUKUMNYA
 9. 2165. HAID: Perawan niat mandi guna menuntut agar halal disenggama, sah kah?
 10. 2204. HAID : HUKUM JIMA’ SUAMI ISTRI YANG BEDA MADZHAB
 11. 2237. FIQIH WANITA : PENGERTIAN ” SUCI DIANTARA DUA HAID “
 12. 2247. FIQIH WANITA : HUKUM NGIDAM DAN HAL-HAL YANG TERKAIT DENGANNYA
 13. 2297. HUKUM DIPERKOSA
 14. 2326. FIQIH WANITA : HUKUM MEMBOTAKKAN KEPALA
 15. 2363. HAID : MELAKUKAN SUJUD SYUKUR SAAT DATANG BULAN
 16. 2401. SHALAT WANITA YANG ISTIKHADOH TAK PERLU DIULANG / DIQODHO
 17. 2407. THAHARAH : Cara Bersuci bagi Daimul Hadats
 18. 2426. AURAT WANITA MUSLIM DI HADAPAN WANITA NON MUSLIM
 19. 2434. SHOLAT : RUKUH ATAU MUKENA DARI SUTRA
 20. 2463. HAID: LARANGAN SAAT HAID New !!

Fiqih Zakat

 1. 2061. BOLEHKAH ZAKAT DIBERIKAN KEPADA ANAK YATIM ?
 2. 2153. ZAKAT PERHIASAN
 3. 2389. ZAKAT KEPADA ORANG GILA
 4. 2417. ZAKAT KEPADA BANI HASHIM DAN BANI MUTHOLIB
 5. 2437. ZAKAT : HASIL PANEN

Halal-Haram

 1. 1974. KETIKA SANDAL TERTUKAR ATAU HILANG DI MASJID
 2. 2034. Pulsa Nyasar, Milik Siapa ?
 3. 2044. HUKUM MEMAKAN DAGING KELEDAI
 4. 2045 . HUKUM MEMAKAN LARON YANG MASUK DALAM PENGGORENGAN DAN SULIT DIAMBIL KEMBALI
 5. 2056. HUKUM MEMAKAN KECEBONG [ BERUDU ]
 6. 2057. LINK-LINK TERKAIT ” Al- HAYAWAANU AL HALAALU MINAD- DAWAAB ” [ HEWAN-HEWAN HALAL YANG DI DARAT ]
 7. 2107. MAKANAN: BELUT/SIDAT
 8. 2112. MAKANAN : KELINCI
 9. 2236. HALAL-HARAM : HUKUM MENGKONSUMSI KEONG SAWAH
 10. 2403. HUKUM BONEKA
 11. 2404. HUKUM MEMBUAT PATUNG
 12. 2454. HUKUM MEMAKAN KURA-KURANew !!

Hewan

 1. 2031. MANUSIA KETURUNAN HEWAN BOLEH DIJADIKAN QURBAN DAN IMAM
 2. 2044. HUKUM MEMAKAN DAGING KELEDAI
 3. 2045 . HUKUM MEMAKAN LARON YANG MASUK DALAM PENGGORENGAN DAN SULIT DIAMBIL KEMBALI
 4. 2056. HUKUM MEMAKAN KECEBONG [ BERUDU ]
 5. 2057. LINK-LINK TERKAIT ” Al- HAYAWAANU AL HALAALU MINAD- DAWAAB ” [ HEWAN-HEWAN HALAL YANG DI DARAT ]
 6. 2107. MAKANAN: BELUT/SIDAT
 7. 2108. HEWAN: MENYEMBELIH SAMPAI PUTUS
 8. 2112. MAKANAN : KELINCI
 9. 2126. HUKUM MEMBERI MAKAN CICAK
 10. 2140. MAKANAN: KEPOMPONG
 11. 2141. SYARAT MENYEMBELIH
 12. 2157. ENAM BELAS MAKHLUK UNIK VERSI PISS-KTB
 13. 2177. HUKUM MENGHINA HEWAN
 14. 2182. Ayam direbus sebelum dibedah, apakah najis ?
 15. 2236. HALAL-HARAM : HUKUM MENGKONSUMSI KEONG SAWAH
 16. 2275. MAKANAN : HUKUM MAKAN ULAR
 17. 2354. MEMATIKAN IKAN LELE DENGAN DIPUKUL
 18. 2381. HUKUM MEMELIHARA MONYET
 19. 2433. MASA-ILUS SYATTA : HUKUM ANAK DARI MANUSIA VS ANJING
 20. 2454. HUKUM MEMAKAN KURA-KURANew !!

Ilmu Hikmah

 1. 2101. ARTI SUARA KOKOK AYAM
 2. 2224. LAIN-LAIN : PEDOMAN , FIQIH , DAN GURU DARI BANGSA JIN
 3. 2229. Pembagian nyawa & Arti Sukma
 4. 2258. LAIN-LAIN : TEMPAT MENGUNGSINYA JIN
 5. 2350. HUKUM JUAL BELI JIMAT

Ilmu Tajwid

 1. 2009. TAJWID : BOLEHKAH WAQOF PADA LAFADZ “AN’AMTA ‘ALAIHIM” {أنعمت عليهم }
 2. 2037. HURUF MUQATTHA’AH

Jinayat

 1. 2343. HUDUD: Bolehkah Mengaku Zina Dengan Tujuan Taubat dan Wajibnya Rajam

Kajian Kitab

 1. 1998. Interpretasi Kitab Kuning
 2. 2022. SYARAH BURDAH 1
 3. 2023. SYARAH BURDAH 2
 4. 2075. KEUTAMAAN ASYURA (2)
 5. 2076. KEUTAMAAN ASYURA (3)
 6. 2077. KEUTAMAAN ASYURA (4)
 7. 2085. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 1 : AWAL PENCIPTAAN NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 8. 2086. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 2 : PENCIPTAAN NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 9. 2087. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 3 : AWAL PENCIPTAAN TUBUH DAN RUH NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 10. 2088. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 4 : AWAL KEHIDUPAN NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 11. 2089. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 5 : SUJUDNYA MALAIKAT PADA NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 12. 2090. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 6 : PERNIKAHAN NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 13. 2091. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 7 : BULAN MADU NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 14. 2092. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 8 : TERGODANYA NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 15. 2093. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 9 : NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM TURUN KE BUMI
 16. 2094. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 10 : AWAL KEHIDUPAN NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM DI BUMI
 17. 2095. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 11 : NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM BERCOCOK-TANAM
 18. 2096. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 12 : AWAL MAKAN-MINUMNYA NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 19. 2097. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 13 : PAKAIAN DAN RUMAH NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 20. 2098. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 14 : PUTRA-PUTRI NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 21. 2099. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 15 : KISAH QOBIL DAN HABIL
 22. 2103. KAJIAN AL-MINAHUS SANIYYAH ‘ALAA AL-WASHIYYATI AL-MABTUULIYAH
 23. 2127. 10 ORANG SAHABAT NABI YANG SUDAH DIJAMIN MASUK SYURGA
 24. 2129. ISTRI ISTRI KANJENG NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAM
 25. 2157. ENAM BELAS MAKHLUK UNIK VERSI PISS-KTB
 26. 2245. KAJIAN TARIKH : KAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 16 : ASAL USUL GEMPA BUMI & GERHANA MATAHARI
 27. 2264. KAJIAN TARIKH : SEKELUMIT TENTANG BUMI
 28. 2265. KAJIAN TARIKH : PENGAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 19 : KISAH NABI NUH ‘ALAYHIS SALAAM [ BAG. II ]
 29. 2377. KAJIAN TARIKH : PENGAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 23 : KISAH NABI NUH ‘ALAYHIS SALAAM [ BAG. 6]
 30. 2421. KAJIAN TARIKH : PENGAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 24 : KISAH NABI NUH ‘ALAYHIS SALAAM [ BAG. 7 ]

Kajian Nahwu

 1. 2136. CERITA DI BALIK MENGAPA : DHOROBA ZAIDUN ‘AMRON ?
 2. 2149. BAB ISIM A’DAD / AL-A’DADU
 3. 2232. KAJIAN NAHWU : PERBEDAAN KUNIYAH DAN KINAYAH

Kajian Tafsir

 1. 2216. TAFSIR : MAKSUD SYAJAROH MAL’UNAH (POHON TERKUTUK, AL-ISRA:60)
 2. 2374. KAJIAN TAFSIR : QS.AL-INSYIROH : 6
 3. 2451. ISTRI NABI NUH AS MENINGGAL SAAT BANJIR ?
 4. 2456. HIKMAH DICIPTAKAN BUMI DALAM ENAM HARINew !!

Kajian Tarikh

 1. 1985. KHITAN NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WA SALLAM
 2. 2054. SAHABAT YANG MEMANDIKAN JENAZAH RASULULLAH SAW
 3. 2085. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 1 : AWAL PENCIPTAAN NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 4. 2086. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 2 : PENCIPTAAN NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 5. 2087. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 3 : AWAL PENCIPTAAN TUBUH DAN RUH NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 6. 2088. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 4 : AWAL KEHIDUPAN NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 7. 2089. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 5 : SUJUDNYA MALAIKAT PADA NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 8. 2090. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 6 : PERNIKAHAN NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 9. 2091. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 7 : BULAN MADU NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 10. 2092. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 8 : TERGODANYA NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 11. 2093. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 9 : NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM TURUN KE BUMI
 12. 2094. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 10 : AWAL KEHIDUPAN NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM DI BUMI
 13. 2095. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 11 : NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM BERCOCOK-TANAM
 14. 2096. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 12 : AWAL MAKAN-MINUMNYA NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 15. 2097. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 13 : PAKAIAN DAN RUMAH NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 16. 2098. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 14 : PUTRA-PUTRI NABI ADAM ‘ALAIHISSALAAM
 17. 2099. KAJIAN KITAB BADA’I IZ ZUHUR 15 : KISAH QOBIL DAN HABIL
 18. 2129. ISTRI ISTRI KANJENG NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAM
 19. 2147. MA’RIFAT ROSUL
 20. 2211. MAKALAH : HARI & TEMPAT KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SHALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAM
 21. 2223. AL HADITS : HADITS MENGENAI RAMBUT NABI SHALLAALLAAHU ‘ALAYHI WA SALLAM
 22. 2245. KAJIAN TARIKH : KAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 16 : ASAL USUL GEMPA BUMI & GERHANA MATAHARI
 23. 2253. KAJIAN TARIKH : KAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 17 : WASIAT NABI ADAM PADA PUTRANYA&KEADAAN IBLIS MENJELANG AJAL
 24. 2257. KAJIAN TARIKH : PENGAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 18 : KISAH NABI NUH ‘ALAYHIS SALAAM [ BAG. I ]
 25. 2264. KAJIAN TARIKH : SEKELUMIT TENTANG BUMI
 26. 2265. KAJIAN TARIKH : PENGAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 19 : KISAH NABI NUH ‘ALAYHIS SALAAM [ BAG. II ]
 27. 2306. TENTANG KHITAN DAN KHITANNYA BAGINDA NABI
 28. 2335. HIKMAH DI BALIK KESEDERHANAAN ROSULULLOH
 29. 2344. TARIKH : DZULQARNAIN
 30. 2345. KAJIAN TARIKH : PENGAJIAN KITAB BADA’I IZZUHUR 20 : KISAH NABI NUH ‘ALAYHIS SALAAM [ BAG. III ]
 31. 2353. KAJIAN TARIKH : PENGAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 21 : KISAH NABI NUH ‘ALAYHIS SALAAM [ BAG. 4 ]
 32. 2369. KAJIAN TARIKH : PENGAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 22 : KISAH NABI NUH ‘ALAYHIS SALAAM [ BAG. 5 ]
 33. 2377. KAJIAN TARIKH : PENGAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 23 : KISAH NABI NUH ‘ALAYHIS SALAAM [ BAG. 6]
 34. 2386. TARIKH : PEMBUNUH SAYYIDINA ALI DAN MOTIFNYA
 35. 2421. KAJIAN TARIKH : PENGAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 24 : KISAH NABI NUH ‘ALAYHIS SALAAM [ BAG. 7 ]
 36. 2451. ISTRI NABI NUH AS MENINGGAL SAAT BANJIR ?
 37. 2457. KAJIAN TARIKH : PENGAJIAN KITAB BADA_I IZZUHUR 25 : LANJUTAN KISAH NABI NUH ‘ALAYHIS SALAAM [ BAG. 7 ]New !!
 38. 2458. TARIKH : SUAMI SITI KHADIJAH SEBELUM RASULULLAHNew !!

Kajian Umum

 1. 2006. DEFINISI RIZKI
 2. 2053. KEUTAMAAN ASYURA (1)
 3. 2075. KEUTAMAAN ASYURA (2)
 4. 2076. KEUTAMAAN ASYURA (3)
 5. 2077. KEUTAMAAN ASYURA (4)
 6. 2104. MAKNA TEMBANG “SLUKU-SLUKU BATHOK”
 7. 2348. ARTI LAFADZ ALMAKTUBAH

Kajian Ushul Fiqih

 1. 2002. KAIDAH ALYAQIINU LAA YUZAALU BISYSYAKKI

Kebangsaan

 1. 2033. Khilafah dalam Perspektif Aswaja: Diskursus antara Idealisme dan Kemaslahatan
 2. 2038. HUKUM MENJADI WARTAWAN DAN WANITA MENJADI PEMIMPIN
 3. 2175. SEPUTAR PEMILIHAN PEMIMPIN DENGAN MEMBAGIKAN UANG
 4. 2270. LAIN-LAIN : HUKUM MENGABAIKAN PERINGATAN PEMERINTAH
 5. 2393. HUKUM MEMILIH PEMIMPIN FARDLU KIFAYAH

Keluarga

 1. 1970. KEMAKRUHAN BERSENGGAMA DI MALAM HARI RAYA ( TAKBIRAN )
 2. 1979. HARTA HASIL KERJA ISTRI / TKW
 3. 2046. MENGGAULI ISTERI DI KAMAR MANDI
 4. 2052. ORAL SEKS DAN DINAMIKANYA
 5. 2066. HUKUM KHITAN DENGAN LASER
 6. 2118. Do’a 4 BULAN KANDUNGAN
 7. 2145. BERSETUBUH SAAT ISTIHADZHOH
 8. 2150. HUKUM MENYETUBUHI MAYAT ISTRI
 9. 2162. MENJIMAK ISTRI SAAT PINGSAN
 10. 2241. Asal Mani / Sperma
 11. 2242. Ikhtilat dalam FB
 12. 2252. LAIN-LAIN : TIDUR QOILULAH
 13. 2271. LAIN-LAIN : DZAKAR YANG DI BENGKOKKAN MASUK DALAM FARJI TIDAK DI NAMAKAN ZINA
 14. 2287. LAIN-LAIN : SUAMI MELARANG ISTRI MELIHAT AURATNYA
 15. 2304. MENGKONSUMSI PERANGSANG
 16. 2305. MEMAKAI CELAK BAGI LAKI-LAKI
 17. 2306. TENTANG KHITAN DAN KHITANNYA BAGINDA NABI
 18. 2370. HAK ASUH ANAK
 19. 2400. YANG WAJIB MELAKSANAKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA SUAMI ATAU ISTRI ?
 20. 2409. STATUS ANAK BEDA AGAMA
 21. 2419. MASA-ILUS SYATTA : HUKUM ANAK BINATANG YANG LAHIR BERUPA MANUSIA

Kisah

 1. 2072. Kisah Seputar Hari Asyura : TRADISI BUBUR SURAN
 2. 2073. Kisah Seputar Hari Asyura : SEORANG PEDAGANG KURMA YANG MENYANTUNI ANAK YATIM
 3. 2074. Kisah Seputar Hari Asyura : SEORANG NASHRANI MASUK ISLAM BERKAT MEMULIAKAN ASYURA
 4. 2164. Kisah perempuan masuk surga karena anjing & masuk neraka karena kucing
 5. 2301. KISAH : Engkau Gubernur Syam, Kenapa Engkau Hanya Duduk di Atas Tanah
 6. 2336. FAEDAH BERSHOLAWAT

Lain-Lain

 1. 2224. LAIN-LAIN : PEDOMAN , FIQIH , DAN GURU DARI BANGSA JIN
 2. 2403. HUKUM BONEKA
 3. 2404. HUKUM MEMBUAT PATUNG
 4. 2406. LAIN-LAIN : HAKIKAT PETIR / HALILINTAR / KILAT
 5. 2419. MASA-ILUS SYATTA : HUKUM ANAK BINATANG YANG LAHIR BERUPA MANUSIA
 6. 2425. HUKUM MENGGANTI NAZAR YANG TELAH DI TENTUKAN

Makalah Aswaja

 1. 1980. MAKALAH : Hati orang beriman yang sanggup menerimanya
 2. 1981. MAKALAH : Tidak menolak hadits tentang budak Jariyah
 3. 1982. MAKALAH : Tidaklah Tuhanmu lupa
 4. 1983. MAKALAH : Turun berdasarkan waktu setempat
 5. 1984. MAKALAH : Tidak cukup dengan berjenggot untuk dapat masuk surga
 6. 1986. MAKALAH : Jalan menuju kemuliaan
 7. 1987. MAKALAH : Mengapa bersekutu dengan orang orang yang dimurkaiNya
 8. 1995. MAKALAH : Pergunakan akal untuk meraih kemuliaan
 9. 1996. MAKALAH : Kebersihan adalah sebagian dari iman
 10. 2021. MAKALAH : Sesama korban perang pemahaman
 11. 2028. MAKALAH : Janganlah mengaku mengikuti Salafush Sholeh jika tidak sholeh
 12. 2035. MAKALAH : Berhati-hatilah dalam berfatwa
 13. 2041. Permasalahan utama dalam dunia Islam
 14. 2049. Apakah mereka menuhankan kesenangan
 15. 2058. MAKALAH : Mereka berjama’ah melanggar larangan agama
 16. 2071. MAKALAH : Hasutan untuk memecah belah kaum muslim
 17. 2081. MAKALAH : Ajaran Wahabi dapat menimbulkan perpecahan umat Islam
 18. 2083. MAKALAH: PAHAMI AL-QUR’AN DENGAN PARA PENUNJUK
 19. 2084. MAKALAH : BAGAIMANA MEREKA MENJADI SALAFI
 20. 2161. MAKALAH : Runtuhnya Ukhuwah Islamiyah karena tidak menyadari adanya perang pemahaman
 21. 2166. Siapakah golongan yangg selamat yang dimaksud Rasulullah ?
 22. 2191. MAKALAH : BENARKAH TIDAK MEMBAWA PAHAM BARU
 23. 2192. AMALIYAH REBO WEKASAN ( MUQADDIMAH )
 24. 2193. AMALIYAH REBO WEKASAN (1)
 25. 2194. AMALIYAH REBO WEKASAN (2)
 26. 2195. AMALIYAH REBO WEKASAN (3)
 27. 2196. AMALIYAH REBO WEKASAN (4)
 28. 2206. MAKALAH : HUKUM MEMPERINGATI MAULID NABI
 29. 2207. MAKALAH : KEUTAMAAN MAULID
 30. 2208. MAKALAH : DALIL MAULID
 31. 2209. MAKALAH : ORANG YANG PERTAMA MENGADAKAN MAULID NABI
 32. 2210. MAKALAH : NASAB NABI MUHAMMAD SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAM
 33. 2211. MAKALAH : HARI & TEMPAT KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SHALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAM
 34. 2231. Makalah : Mereka yang kembali pada akal pikirannya sendiri
 35. 2240. MAKALAH : Tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya
 36. 2256. MAKALAH : MEREKA SALAH MENJADIKAN ULAMA PANUTAN
 37. 2261. MAKALAH : Waspadalah terhadap ulama seperti Dzul Khuwaishirah at Tamim an Najdi
 38. 2262. MAKALAH : Ulama yang ihsan
 39. 2262. MAKALAH : Ulama yang ihsan
 40. 2263. MAKALAH : Mereka adalah korban perang pemahaman
 41. 2268. MAKALAH : Mereka menyalahkan ulama berpegang pada nash secara dzahir
 42. 2432. MAKALAH : KEUTAMAAN DI BULAN NISFU SYA’BAN
 43. 2453. MAKALAH: Sejarah Wahabi

Makanan

 1. 2032. CARA MENYUCIKAN DAGING YANG MUTANAJJIS
 2. 2044. HUKUM MEMAKAN DAGING KELEDAI
 3. 2045 . HUKUM MEMAKAN LARON YANG MASUK DALAM PENGGORENGAN DAN SULIT DIAMBIL KEMBALI
 4. 2056. HUKUM MEMAKAN KECEBONG [ BERUDU ]
 5. 2107. MAKANAN: BELUT/SIDAT
 6. 2112. MAKANAN : KELINCI
 7. 2140. MAKANAN: KEPOMPONG
 8. 2182. Ayam direbus sebelum dibedah, apakah najis ?
 9. 2236. HALAL-HARAM : HUKUM MENGKONSUMSI KEONG SAWAH
 10. 2238. MAKANAN : MASAKAN DIGORENG DENGAN ARAK
 11. 2239. MAKANAN : ALKOHOL PADA TAPE
 12. 2275. MAKANAN : HUKUM MAKAN ULAR
 13. 2280. MAKANAN : ISU LEMAK BABI
 14. 2288. SEMUT YANG TERCAMPUR DALAM MAKANAN ATAU MINUMAN
 15. 2311. MAKANAN : DAUN CHAT
 16. 2354. MEMATIKAN IKAN LELE DENGAN DIPUKUL

Motivasi

 1. 2228. Mencari Ilmu dahulu, Lalu baru menikah
 2. 2322. ARTI KAYA HATI

Pakaian Perhiasan

 1. 2082. HUKUM TINDIK HIDUNG BAGI WANITA
 2. 2172. HUKUM LAKI-LAKI BERAMBUT PANJANG
 3. 2305. MEMAKAI CELAK BAGI LAKI-LAKI
 4. 2318. FAIDAH MELIPAT PAKAIAN
 5. 2434. SHOLAT : RUKUH ATAU MUKENA DARI SUTRA

Qurban Aqiqah

 1. 1967. DOA DAN NIAT MENYEMBELIH HEWAN QURBAN
 2. 1969. KEABSAHAN MEYEMBELIH HEWAN QURBAN DI HARI TASYRIQ
 3. 1975. MASALAH DAGING QURBAN NADZAR YANG TIDAK DIBAGIKAN TAPI DIAMBIL WARGA
 4. 1976. TERLANJUR MEMAKAN DAGING AQIQAH NADZAR
 5. 1993. KAMBING YANG TERPUTUS PELIRNYA MENCUKUPI UNTUK DIKURBANKAN
 6. 1997. HUKUM BERQURBAN DENGAN UANG
 7. 2003. BERQURBAN DENGAN KAMBING BETINA
 8. 2008 . UDHIYYAH : WAKIL DAN MUWAKIL BERBEDA KEYAKINAN DALAM MENENTUKAN 10 DZULHIJJAH
 9. 2013. UDHIYYAH : QURBAN SATU EKOR SAPI MENCUKUPI UNTUK TUJUH ORANG
 10. 2015. KEMAKRUHAN MEMOTONG KUKU BAGI ORANG YANG HENDAK BERQURBAN PADA SEPULUH HARI PERTAMA DZULHIJJAH
 11. 2016. SEPUTAR QURBAN (1) : ISTILAH DAN PENGERTIAN QURBAN DALAM FIQH
 12. 2024. SEPUTAR QURBAN (2) : HUKUM BERQURBAN MENURUT MADZHAB EMPAT
 13. 2123. BATASAN MAMPU DALAM BERQURBAN
 14. 2296. AQIQAH : AQIQAH DENGAN KAMBING BETINA
 15. 2312. HUKUM WANITA MENYEMBELIH
 16. 2383. MENYEMBELIH UNTA DAN KESUNAHANNYA
 17. 2414. AQIQAH : DARI ORANG TUA NON MUSLIM

Tashawuf

 1. 2012. ETIKA TIDUR RASULULLAH SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WA SALLAM
 2. 2027. PEMBAGIAN NAFSU MENURUT SIFATNYA
 3. 2048. AMALAN-AMALAN DIBULAN MUHARRAM
 4. 2103. KAJIAN AL-MINAHUS SANIYYAH ‘ALAA AL-WASHIYYATI AL-MABTUULIYAH
 5. 2131. BASA-BASI
 6. 2134. KONSEP KEADILAN
 7. 2171. ANTARA HATI & AKAL
 8. 2179. AKHLAQ KARIMAH
 9. 2184. MAKSUD DUNIA ITU GELAP ( ADDUNYA DZULMATUN )
 10. 2335. HIKMAH DI BALIK KESEDERHANAAN ROSULULLOH
 11. 2372. LAIN-LAIN : DEFINISI IKHLAS
 12. 2450. MAKSUD MEMATIKAN NAFSU

Wakaf dan Masjid

 1. 1974. KETIKA SANDAL TERTUKAR ATAU HILANG DI MASJID
 2. 2100. HAID: WANITA DI DALAM MASJID
 3. 2144. HUKUM NON MUSLIM MASUK MASJID
 4. 2163. STATUS UANG KOTAK AMAL
 5. 2302. WAQOF : MERENOVASI MASJID TANPA SEIDZIN NAZHIR
 6. 2316. MEMBANGUN FASILITAS MASJID DI ATAS SUNGAI
 7. 2358. HUKUM RUANGAN / MADRASAH YANG BERDAMPINGAN SEATAP DENGAN MASJID
 8. 2362. HUKUM MENGUCAPKAN SALAM SAAT MASUK MASJID

Warits Faro’id

 1. 2001. SEKILAS TENTANG TERHAPUSNYA ILMU FAROID

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: